Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Söderenergi AB, Igelstaverket PVG100
Datum: 2015-05-27

Nytt styrsystem för nya brännare och ny rosterstyrning på PVG100 (P1)
Leveransen skall utföras med förberedelse för en senare etapp
där hela befintliga styrningen för PVG100 byts.

 

AB Tändkulan leverar ett ABB 800xA system (inkl.Burner Management Library)
med felsäker controller och felsäkert I/O för brännarstyrning samt
controller för rosterstyrning.

 

800xA systemet installeras i befintlig virtuell miljö och
integreras (som ett MSI-provider system) i bef. överordnat 800xA system.

Leveransen omfattar: styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation,
installation av el och styrutrustning, driftsättning och utbildning


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |