Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Nytt styrsystems byte i Högdalen
Datum: 2014-12-23

Uppdraget omfattar utbyte av befintliga plc system för hantering av de gemensamma hjälpsystemen såsom ångnät, askhantering,

reservkondensor och datainsamling av emissionsmätningar på Högdalens fjärrvärmeverk.


Tändkulan levererar nya styrsystem baserat på ABB 800xA med ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för

det befintliga iFix och ABB 800M systemen. Levererade system integreras i Fortums befintliga ABB 800xA system i Högdalen

Leveransen omfattar styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, driftsättning och utbildning.

Överflyttningen av befintligt system till den nya plattformen sker etappvis under våren och sommaren 2015.


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |