Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Styrsystemsbyte åt Gävle Energi AB [2010-03-22]
Datum: 2011-02-24

Styrsystemsbyte åt Gävle Energi AB [2010-03-22]

De två oljeeldade hetvattenpannorna på vardera 40MW har under
höst/vinter fått sina gamla SattCon 31-90 system ersatta. Projektet
omfattade utbyte av de befintliga CPUérna mot ny ABB AC800M
utrustning. Befintliga IO-rackkar bibehölls men kommunikation mot dessa
byttes ut mot ControlNet.Samtlig utrustning implementerades i redan befintlig 800xA miljö.


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |