Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Ny vattenförsörjning till Grängesberg
Datum: 2013-02-07

AB Tändkulan levererar styrutrustning för ny vattenförsörjning till Grängesberg.
I Östansbo ska en tryckstegringsstation byggas.
En ny ledning ska läggas mellan Östansbo vattenverk i Ludvika och Parkskolan i Grängesberg.
Längs ledningssträckningen ska ett antal brunnar byggas på ledningen.
Vid Parkskolan ska en reservoar byggas.

 

Leveransen omfattar: hårdvara, programmering, drifttagning. 
Styrsystem: Siemens S7, WinCC, Siemens Vattenbibliotek.

Frekvensrikare: ABB

Klart december 2013


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |