Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Norrenergi DÖS Etapp1
Datum: 2012-08-06

Norrenergis operatörssystem SattGraph 5000 är föråldrat och är därför i behov av uppgradering och utbyte. 2008 byttes befintligt MasterView system ut mot ett nytt 800xA system, tanken är nu att implementera övriga anläggningsdelar etappvis till ett enhetligt 800xA system.

Etapp1 består i huvudsak av uppgradering och komplettering av nätverk, uppgradering av befintligt 800xA system samt uppgradering av befintligt Freelance system.

Det slutgiltiga 800xA systemet kommer att omfatta aspekt och connect funktionalitet i redundant utförande i Virtuell miljö. Nätverket kommer även det att byggas redundant.

Projektet är uppdelat i 4 etapper och sträcker sig i över en treårs period.

Detta är etapp1 vilket kommer att vara slutfört under 2012.


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |