Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Örebro Bränsle P5
Datum: 2011-05-04

E.ON Värme Sverige AB i Örebro har för avsikt att successivt byta de olika
PLC-erna som hanterar panna 5 olika sidofunktioner, så som bränslehantering, askhantering, sotning mm
AB Tändkulan har fått etapp 1 av detta arbete som omfattar byte av styrsystem för biobränslehantering
och kondensatåterföring samt flytt av vattenkvalitetsignaler från en lokal PLC till en befintlig ABB 800M.

 

Leverans av ny redundant Controller ABB PM864 för bränslehantering med kommunikation via Profibus-DP mot nya remoteIO.
Rivning av befintligt styrsystem samt IO-moduler. Programmering, konfiguration och bildbyggnad sker i befintligt 800xA-system.


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |