Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Tändkulan bidrar till bättre miljö [2005]
Datum: 2011-02-24

Tändkulan bidrar till bättre miljö [2005]

I Västerås pågår just nu driftsättning av en biogasanläggning på
Gryta avfallstation. Anläggningen ska framställa biogas av komposterbart
 avfall från hushåll och restauranger blandat med vallgrödor från
lantbrukare. Biogasen skall sedan användas som bränsle till statsbussar
och personbilar. Tillsammans med biogasen som framställs vid kommunens
avloppsreningsverk produceras en total gasmängd för fordon motsvarande
ca 2,3 miljoner liter bensin per år.

Anläggningen ägs av Vafab Miljö tillsammans med LRF, Mälarenegi och 17 enskilda lantbrukare i Västeråstrakten.

Till det här mycket intressanta miljöprojektet levererad
 Tändkulan styrsystem av fabrikat Siemens (Tändkulan är certifierad
Solution Provider för Siemens styrsystem). Centralt finns ett S7-system
och två WinCC-operatörstationer vilka samordnar underliggande
styrsystem. Hela styrkonceptet är baserat på Profibus med cirka
40DP-noder och ett 40-tal PA-instrument.

Frågor?

Projektledare Lars Svedgård Tel. 0243-254413


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |