Nyheter

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Alla

Prenumerera på RSS

Hammarbyverket Etapp3 [2007]
Datum: 2011-02-24

Hammarbyverket Etapp3 [2007]

Komplett leverans av nytt styrsystem som ersätter befintligt ABB
MP280 för panna1. Utbyte av befintlig brännarstyrning för pannan ABB
MP140, samt ny styrning för askutmatning, ångsotning, stoftutmatning
elfilter samt vattensotning. ABB CPU 864 med distribuerade 800IO via
profibus kommer att ersätta befintlig utrustning. Som HMI system har FIX
valts. Kommunikation sker via OPC mot det nya systemet.

Projektet
 omfattar konstruktion, montage, programmering, idrifttagande samt
komplett dokumentation. Genomförandet kommer att ske under hösten -2007.


aaa_logga_liggande_2016.pngAB Tändkulan har ett tätt partnerskap tillsammans med ABB - Authorized value provider, och Siemens Solution Partner 


 | Webbkarta | Logga in |