title_referenser.gif

Värtanverket - Vattenrening i Värtanverket.

För att rena processvatten i Värtanverket har Tändkulan levererat ett Siemens PCS7 system med en Siemens S7-400 som PLC och ett antal Profibusnoder för styrning av vattenreningen.