title_referenser.gif

Svenska Mineral, Dalarna - Kalk kräver precis process

referenser_svenskamineral2.jpg Svenska Minerals kalkbruk i Dalarna ligger drygt två mil ifrån varandra. De får kalksten från gruvan som ligger mitt emellan men bruken är ändå mycket olika..

I Boda finns en fast, stående ugn där kalkstenen faller ner i den 1 050 grader heta elden.

I Rättvik finns två, snart tre, roterande, 80 meter långa ugnar med en lutning på fyra procent där kalkstenen möter en eldboll på 1300 grader.

På båda platserna stavas mardrömmen fastbränning. Något som orsakas av för hög ungstemperatur. Bortsett från det gäller det dels att optimera värmen i ugnen i förhållanden till kvaliteten på den kalksten som levererats och att få hela processen att flyta. Från lossning av kalksten till lastning av bränd och släckt kalk samt den extra högkvalitativa dolomitkalken från bruket i Boda. Flödet kräver många flexibla och innovativa processlösningar.

referenser_svenskamineral3.jpg - Eftersom båda fabrikerna har några år på nacken och har byggts till med åren har vi många och långa transportband. I dag kan banden, ugnen, ja hela produktionen, övervakas och styras av en operatör på varje bruk. De har total kontroll säger Bo Lodin, produktionsansvarig och fortsätter:

För att styra och övervaka processerna i Boda och Rättvik har Tändkulan installerat SattLine, ABB Control IT och Citec. Förutom processtyrning erbjuder systemet också mycket stora möjligheter för egen felsökning och, inte minst, finjustering av ungstemperaturerna.

referenser_svenskamineral1.jpg - Vi har inte haft en fastbränning sedan det nya styrsystemet installerades. Vi ligger och kör precis inom våra marginaler och de är inte stora. Vi kan justera kalkens slutliga kvalitet genom att lägga till eller dra ifrån någon liter olja i en bränncykel med 420 liter, berättar, säger Gunnar Andersson, driftansvarig vid Boda kalkverk.

arrowback.gifTillbaka