title_referenser.gif

Papper, KP - PLC-byte på åtta timmar hos StoraEnso Kvarnsveden

Tändkulan har bytt styrsystem på Panna 6 hos Kvarnsvedens pappersbruk. En SattCon-60 med SattScope-800 som operatörssystem har bytts ut mot en Siemens S7-400 PLC och en WinCC som operatörssystem.

De gamla Satt-rackarna behölls och gjordes om till Profibus noder med hjälp av PBI kort från Elektroautomatik. Det gamla programmet autokonverterades till Step 7 och det behövdes endast ett driftstopp på åtta timmar för att genomföra bytet. Nästa PLC-byte genomförs på samma sätt i april och gäller då Panna 7.