title_referenser.gif

SSAB Tunnplåt, Borlänge - SSAB testar ny teknik

referenser_ssab1.jpg SSAB tunnplåt i Borlänge genomför nu ett intressant projekt, ett första steg i moderniseringen av tandemkallvalsverket. Två av hydrauliksystemen byts nu ut. De ger hydraulik till bland annat hjälprörelser och valsböjning

Tändkulan levererar ny ställverksutrustning, kontrollsystem och styrsystem för att styra och kontrollera hydraulikanläggningarna och därmed en del av av tandemkallvalsverket. Ställverket som nu installerats är ett ABB MMS med intelligent Insumteknik.
Nya ABB Process Portal och Control Builder används för kontroll och styrning.
Projektet med tandemkallvalsverket är ett av de största uppdrag Tändkulan har hos SSAB. Och det är främst den nya styr- och kontrollteknik som installeras som gör många inom industrin nyfikna på hur projektet löper.

referenser_ssab2.jpg - Såvitt jag vet är det bara inom den petrokemiska industrin och pappersindustrin som liknande styr- och kontrollsystem installerats. Våra gamla system ska bytas ut och det ligger i utvecklingen att operatörerna får allt mer kontroll över processen, konstaterar projektingenjör Anders Jansson vid SSAB. Jansson har lett ett flertal olika projekt på SSAB i Borlänge. Det nu aktuella pilotprojektet ska bland annat förbättra tillgängligheten vid hydraulikanläggningarna.

- Operatörerna får mycket större överblick och kontroll över processen. Om problem uppstår vid pumpar eller motorer kan operatörerna agera innan det leder till driftstörningar. Vi får också bättre möjlighet till diagnostik under processen och kan därmed spåra orsak till larm snabbare. Sammantaget ska det höja driftsäkerheten ytterligare.