title_referenser.gif

Norrenergi, Solna - Värme och kyla från samma process

referenser_norrenergi3.jpg Norrenergis anläggning vid Solna strand är i det närmaste unik. Här tillvaratas värmen från renat avloppsvatten och blir till såväl fjärrvärme och fjärrkyla som kylning till vissa av Norrenergis maskiner. Till Norrenergi har Tändkulan tidigare levererat ett överordnat styrsystem, (SattLine och Satt Graph) och byggt om pannstyrningen.

2003/2004 genomförs företagets enskilt största uppdrag för Norrenergi. Två nya pannor, som ska eldas med fint träflis, får en ny byggnad komplett med lastficka, våg, transportband och ungsmatning. Här levererar Tändkulan det överordnade styrsystem som ger operatörerna möjlighet att fjärrstyra varje del av även denna process.

- Tändkulan gör det mesta härinne i dag. De får göra det för att de har processkunnandet. Det är A och O. Finns inte processkunnandet är det ingen idé att göra jobb här. Tryck, flöden, temperaturer, nivåer - allt påverkar processen och ska kunna övervakas och kontrolleras, konstaterar Mats Clevesjö.

referenser_norrenergi1.jpg I dag har värmeverket fyra värmepumpar som tillsammans levererar 30 MW fjärrvärme till fastigheterna i Solna och Sundbyberg. I verket i Sundbyberg, där Tändkulan också gjort styr- och övervakningssystem, har Norrenergi olje- och elpannor. Fjärrkylan utvinns i Solna.

- Fjärrkylan är en expansiv och speciell produkt för oss utvinns ur vattnet som passerat värmepumparna och strilförångarna som tar ur den sista värmen ur vattnet. När det håller 0.5 grader används det i vårt nät för fjärrkyla. Här har Tändkulan bland annat gjort automatiseringen av pumparna, något som tidigare gjordes manuellt, berättar Mats Clevesjö. Norrenergi pumpar också upp kallt bottenvatten ur Lilla Värtan för att använda i fjärrkylenätet. Fjärrkylan försörjer i dag ett 40 tal fastigheter med kyla. Effekten är 10 MW. Med tre nya pumpar räknar man med en total effekt på 25 MW. Vid spetsdrift på fjärrkylan kan i dag två vätskekylmaskiner sättas in. Också de styrda av Tändkulans lösningar.

referenser_norrenergi2.jpg - Maskinerna krävs för att vi ska kunna garantera vårt åtagande mot kunderna även under perioder med extrem värme. Den vanliga driften är självklart miljövänligare och vi har i dag, sett över hela verket, 99 procent av vår produktion från miljövänliga processer, säger Mats Clevesjö.

arrowback.gifTillbaka