title_referenser.gif

Leksandsbröd, Leksand - Högteknologiskt framgångsrecept i Leksand

Fjärrstyrd degblandning, laserstyrd industrirobot för degtransport, servostyrda bakmaskiner och ungsvärme kontrollerad varje millisekund. Allt styrt av utrustning och lösningar från AB Tändkulan.

referenser_leksandsbrod1.jpg - Vi ska alltid ligga i teknikens framkant och effektivisera vår produktion. Det är ett konkurrenskrav i en bransch där priserna varit desamma sedan 1986, säger Peter Joon produktionschef Bageri på Leksandsbröd och fortsätter:

- Kraven på våra leverantörer är mycket höga och speciella. Deg är mer "levande" att hantera än exempelvis spånskivor. Degens konsistens och vikt kan skifta inom vissa marginaler och det kräver särskilda lösningar. Vi brukar säga att våra leverantörer ska ha "rågen i blodet" och vara visionärer för att kunna möta våra krav.

referenser_leksandsbrod2.jpg Det Peter Joon syftar på är de långa engagemang som bageriet på slätten söder om Leksand bygger upp med sina leverantörer. En av dem är Tändkulan.

Tändkulans insatser på Leksandsbröd sammanfaller med familjeföretagets strategi att, med befintlig personal, öka sin produktion och konkurrenskraft genom ständig utveckling av produkter, organisation och teknik.

De senaste åren har denna vision bland annat visat sig i form av ett nytt styrsystem för ungsvärme, en palettbana för det mycket populära trekantsbrödet och ett degrum så utrustat och styrt att det lockar studiebesökare från industrin.

- Vi skulle kunna fjärrstyra hela bakningen och sköta övervakningen från ett kontrollrum. Vi har grejorna som krävs och systemen fungerar som vi vill. Men vi har nu endast bagare på fem maskiner och vill behålla en viss grad av personlig kontroll. Det handlar om kvalitet och tradition också, säger Lars Hahne, elansvarig vid Leksandsbröd.

arrowback.gifTillbaka