title_referenser.gif

Karlstad Energi - Oljepannor i Karlstad.

Tändkulan har automatiserat tre oljepannor hos Karlstad Energi med ABB 800M och 800C system. Som överordnat operatörssystem används iFix.