title_referenser.gif

Gävle Energi, Gävle - Mer kraft ur vattnet

Det började med ett utdaterat styrsystem i vattenkraftverket Mackmyra högt upp i Gavleån. Idag har Tändkulan satt in system för styrning, övervakning och fjärrkontroll i totalt sex kraftverk hos Gävle Energi. Styrsystemen som installeras är av typen SattLine från ABB.

referenser_gavleenergi1.jpg - De levererar helt klart rätt tekniska lösningar. De har dessutom konkurrenskraftiga priser, annat är svårt att säga om företag som vinner en offentlig upphandling hos en kommun i dag, säger Anders Malmström, automationsingenjör vid Gävle Energi.

Innan den nya tekniken installerades drabbades Gävle Energi av flera besvärliga driftstörningar. För när tekniken som ska styra turbinens ledkrans och löphjul , inte fungerar leds vattnet genom utskovsluckorna, kraften förspills och Gävle Energi förlorar intäkter.

- Tändkulans system har varit mycket, mycket stabilt. Vi har inte haft ett enda falsklarm och dessutom fått ut mer av våra anläggningar sedan deras system installerades. Det känns tryggt och sparar pengar.

referenser_gavleenergi2.jpg Skulle något klicka finns en larmfunktion och ett överordnat kontroll- och styrsystem varifrån man kan styra vilken av de obemannade stationerna som helst. Något han beskriver som mycket uppskattat.

- De ser också ganska likadana ut. Kan man processen på ett ställe är kunskapen lätt att tillämpa på ett annat. Vi gjorde en helt ny lösning för Mackmyra tillsammans med Tändkulan istället för att förbättra det gamla systemet och lägga på olika "specialare". Det har vi haft mycket glädje av. Alla de andra styrsystemen baseras på det som först installerades i Mackmyra, konstaterar Malmström.

arrowback.gifTillbaka