title_referenser.gif

STÖN - fjärrvärme Stockholm.

För att styra fjärrvärmedistribution i centrala Stockholm har tidigare funnits ett styrsystem av fabrikat Caktus. Detta har nu Tändkulan bytt ut mot ett Siemens PCS7 system och cirka trettio understationer med Siemens S7-200 PLC:er. Understationerna sköter mätdatainsamling och styrning av fjärrvärmeventiler. Kommunikationen med det överordnade PCS7 systemet sker via Modbus.

Slutkunden i det här projektet är Fortum och Stockholms Stad.