title_referenser.gif

Dala Elnät, Säter - Falsklarmens tid är över

referenser_dalaelnat2.jpg Dala Elnät har under en längre tid plågats av falsklarm. Det har lett till störande strömavbrott hos kunderna och onödiga utryckningar för driftsteknikerna.

Nu har bland annat ett överordnat kontrollsystem, SattGraph 5000, installerats vid driftscentralen i Säter. Det har kraftigt ökat teknikernas möjligheter att snabbt se exakt var på nätet eventuella problem uppstår. Dessutom har en större fördelningsstation uppgraderats med ett nytt styrsystem, en ABB:s AC800M. Ytterligare en station väntar på samma operation.

Investeringarna har minskat avbrotten och stoppat falsklarmen. Mattias Johansson, nätchef vid Dala Elnät, säger sig vara mycket nöjd med den flexibilitet och det branschkunnande Tändkulan visat under uppdraget.

- Ja, systemet har redan prövats flera gångar under svåra förhållanden och det har fungerat. Vi har haft stormar och snöoväder med träd som fallit över ledningarna och orsakat störningar. Det nya kontrollsystemet har besparat oss mycket besvär vid inlarmning och lokalisering av skador.

referenser_dalaelnat1.jpg Dala Elnät har koncession för elleveranserna i Säters kommun, med vissa inlöpare i Hedemora och Borlänge kommun. De tar emot elen, 130 kilovolt, i två fördelningsstationer. Sedan fördelas och transformeras elen vidare genom ytterligare fyra fördelningsstationer och 392 nätstationer. Allt övervakas och kontrolleras idag av lösningar från AB Tändkulan.

- Trots att Säter och Borlänge bara ligger drygt två timmar från Stockholm, där fler liknande firmor finns, är det ett tungt serviceargument för oss att välja en lokal leverantör. Det går tillbaka till resonemanget om service och tillgänglighet. När Tändkulan dessutom låg rätt till kostnadsmässigt och har ett känt tekniskt kunnande valde vi att samarbeta med dom, slutar Mattias Johansson.