title_branscher.gif

Våra kunder uppskattar vår tekniska kompetens och flexibilitet samt att vi erbjuder öppna, märkesoberoende och underhållsvänliga lösningar vilket skapar en god totalekonomi.

Du finner lite mer information och några referenser här nedan.

Representerade branscher:

Fjärrvärme
El Produktion och Distribution
Stål
Livsmedel
Papper
Gruvindustri
Vatten och Avlopp
Övriga branscherFjärrvärme
Fjärrvärme har varit en stor del för Tändkulan under de senaste åren. Fjärrvärmeproduktionen har ökat i landet samtidigt med miljökraven. Detta ställer krav på en effektiv styrning vilket Tändkulan har bidragit med.

Referens: Norrenergi, Fortum, Värtanverket, Karlstad Energi


El Produktion och Distribution
Privatisering har inneburit en hel del förändringar inom el, sammanslagningar och försäljning av bolag ställer krav på moderniseringar och gemensamma övervakningar. Inom elproduktion har vi arbetat inom vattenkraft och ångturbiner på värmeverk. Inom eldistribution har vi hjälp till med fjärrövervakning och kommunikation.

Referens: Gävle Energi, Dala Elnät


Stål
Ståltillverkning har alltid varit stort i Dalarna och naturligtvis har Tändkulan hjälpt SSAB med att effektivisera många av deras olika processer.

Referens: SSAB


Livsmedel
Tändkulan har främst arbetat med automatisering av knäckebrödsproduktion.

Referens: Leksandsbröd


Papper
Pappersindustrin växer fortfarande, mest märks Stora Enso Kvarnsvedens investering i en ny pappersmaskin. Tändkulan har hjälpt Grycksbo, Fors och Kvarnsveden med olika automatiseringar och effektiviseringar.

Referens: StoraEnso KvarnsvedenGruvindustri
Dagens kunder till gruvindustrin ställer högre och högre krav på produkterna. Tändkulan har implementerat bättre styrning och övervakning. Detta har resulterat till bättre slutprodukter.

Referens: Svenska Mineral


Vatten och avlopp
Vatten och avlopp lever en undanskymd tillvaro i samhället, alla tar för givet att det skall finnas. Detta medför att verken måste ha en näst intill 100% tillgänglighet. Med bra och effektiv automatisering/övervakning löser Tändkulan detta åt kunderna.

Referens: Borlänge Energi, Orsa Kommun.


Övriga branscher
Som vi har utfört mindre åtaganden åt: Läkemedel, Verkstadsindustri, Tillverkningsindustri, Produktutveckling, Träindustri, Fastighet, Offshore.